Vår fantastiska personal

Personalen jobbar inom följande arbetslag:

Skola och fritids

Sara Nilsson - Rektor

Jannika Hallén Landin - Bitr rektor

Henrik Wennberg - Ämneslärare So och idrott

Sofia Karlsson - Mentor åk 3-4

Christian Karlsson - Resurs och fritids
Linda Engblom - Resurs och fritids
Iréne Jansson - 
Slöjd

Johanna Lindskog - Mentor åk 5-6

Caroline Olsson - Tjänstledig
Amanda Andrén - 
Mentor årskurs 1-2 vik

Dagmar Lehnert - Mentor F-klass & fritids

Susanna Olsson - Lärare, resurs, fritids

Maria Andersson - Musik

Förskola

Sara Nilsson - Rektor

Jannika Hallén Landin - Bitr. rektor

Birgitta Deland - Förskola

Sanna Larsson - Förskola

Sara Borgstrand - Förskola

Elin Skansen - Förskola

Carolin Bergström - Förskola

Sandra Lindfors - Förskola

Lina Rundqvist - Förskola

My Deland - Förskola

Ingela Sträng - Förskola

Jennie Skansen - Förskola

Zandra Nordmark - Förskola

Kök/buss/ lokalvård

Daniel Berggren - Kök
Hanna Karlsson - Skolskjuts och lokalvård.
Rebecca Rexed - Tjänstledig

Malin Oskarsen - Skolskjuts och lokalvård. Vik
Wilda Hagström -
 Skolskjuts och lokalvård. Vik

© 2021 Värmskog Friskola