top of page

Vår fantastiska personal

Vi har hög personaltäthet på både förskola och skola, fritids. Här jobbar Susanna, Gabriella, Caroline, Marcus, Sofia, Ida, Carro, Christian, Dagmar, Linda  K, Maria och Jeanine.

På förskolan jobbar förskollärare och barnskötare, Birgitta, Ingela, Elisabeth, Sara, Emma, Andrea, Fredrica och Wilma.

Vi har ett elevhälsoteam med tillgång till kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och skolläkare.

Rektor Petra och biträdande rektor Anki finns i medarbetares och barns närhet i nybyggda lokaler, där också personalrum och mötesrum finns.


Vårt köks-, städ och bussteam består av Daniel, Hanna, Johanna och Wilda.

bottom of page