top of page

Värmskogs friskola

Skolan har ca 70 barn från förskoleklass till och

med årskurs 6. Klasserna delas in i så kallad B-form

(t.ex. F-klass-åk 1, åk 2-3, åk 4-6). Vi har tvålärarsystem.

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid arbetet med värdegrunden, detta är återkommande under hela

läsåret. Elevråd, fritidsråd och matråd är några forum

där eleverna är med och påverkar sin vardag.

På rasterna är barnen utomhus med minst två rastvärdar, som har planerade rastaktiviteter att erbjuda eleverna. En av fördelarna med en liten skola är att alla barn känner alla och många lekar på skolgården är därför ofta åldersblandade.

Skolan drivs i lokaler som succesivt har renoverats. Sommaren 2020 renoverades två rum som tidigare har varit personal-arbetsplatser och gjordes om till klassrum och grupprum. Nytt kontor är byggt åt skolpersonalen.

Vidare finns även en relativt nybyggd idrottshall och textilslöjds- och träslöjdslokal.

Skolan har sina egna skolbussar som hämtar och lämnar barn varje skoldag. Frukost serveras i matsalen kl. 7.30 för fritidsbarnen samt de barn som kommit till skolan med skolskjuts före kl. 7.30.

bottom of page