top of page

Värmskogs förskola

På vår förskola finns ett 30-tal barn i åldrarna 1-5 år på avdelningarna Humlan, Nyckelpigan och Vargen. Avdelningarna arbetar både tillsammans och var för sig, vi är ute så mycket som möjligt och använder skogen som en del i vår pedagogik.

Lärandet i förskolan sker både ute och inne, i styrda och spontana aktiviteter och i samspelet mellan barnen. De äldsta barnen på avdelningen Vargen äter frukost, lunch och mellanmål i matsalen med skolbarnen medan de andra två avdelningarna äter sina mål på förskolan.

 

Idrottshallen vid matsalen nyttjas regelbundet av alla förskolebarn.

bottom of page