top of page

VILKA ÄR VI?

Föräldrakooperativet Värmskog är en ekonomisk förening som driver förskola, friskola och fritids i Värmskog. Vi har snart 25 års erfarenhet av att driva förskola och 15 års erfarenhet av skola och fritids. Förskolan startades redan 1996 av några dåvarande förskoleföräldrar och skolans historia började vid vårterminens slut 2008 när kommunen lade ner skolverksamheten på Liljenäs skola. 2007 fick vi godkänt av skolverket att bedriva friskoleverksamhet ända till årskurs sex. Idag bedrivs vår verksamhet i de lokaler som kommunen tidigare bedrev verksamhet, på området Liljenäs vid Värmelns strand.

Vi föräldrar i kooperativet tycker att det är viktigt med en skola i Värmskog av flera anledningar. Drömmen om ett liv på landet är naturligtvis en anledning, där barnen

har nära till en bra förskola och skola där vi som föräldrar får ha viss insyn och kan vara med och påverka. En skola är en del av en levande landsbygd, vi är stolta över att ha vår alldeles egen i Värmskog som på många sätt bidrar till gemenskap och framtidstro i bygden. En förskola och skola med trygghet, pedagogik och naturen i centrum.

 

Möjlighet att påverka, engagemang och ansvarstagande

Till skillnad från kommunal för- och grundskoleverksamheter där kommunen är arbetsgivaren är föräldrakooperativet en föreningsverksamhet sin till stor del bygger på medlemmarnas (föräldrarnas) egna engagemang och ansvar. Detta innebär att det är vi medlemmar som är arbetsgivare och att du som förälder ges möjlighet att både medverka till och påverka utvecklingen av ditt barns skolverksamhet. I stadgarna står det att du som medlem är skyldig att i den omfattning årsmötet beslutar delta vid gemensamma aktivitetsdagar eller annat rörande verksamheten och/eller dess lokaler. Detta kan exempelvis innebär deltagande vid arbetsdagar vår/höst, aktivt deltagande i någon av arbetsgrupperna, hjälpa till med städning av lokaler om någon ordinarie personal är sjuk. Som föräldrar i kooperativet arbetar vi inte i verksamheten på regelbunden basis som det ibland kan vara i kooperativ, men deltar i medlems- och årsmöten, arbetsdagar och en arbetsgrupp. Förutom att vi tillsammans tar hand om vår verksamhet bygger det en gemenskap.

 

Vem kan bli medlem och vad kostar det?

Har man blivit beviljad intagning av sitt barn i förskolan eller fritids är man som förälder automatiskt medlem i föreningen. För att var medlem krävs att man har barn i verksamheten. Medlemskapet kostar 100 kronor per år. Utöver detta tillkommer en inkomstberäknad förskoleavgift för varje barn. Vi tillämpar kommunal maxtaxa. Det är denna förskoleavgift tillsammans med bidrag från kommunen som ska täcka föreningens driftsbudget. Varje medlem betalar för en heltidsplats för sitt barn oavsett hur den nyttjas. Medlemskapet är obligatoriskt så länge ditt barn går i förskoleverksamheten därefter övergår det till att vara frivilligt, men vår förhoppning är givetvis att du som förälder fortsätter stötta föreningen och dess verksamhet även när ditt barn börjar grundskolan.
 

Års- och medlemsmöte

Du har som medlem rätt till insyn i verksamheten och dess drift och du förväntas medverka vid föreningens års- och medlemsmöten. Detta är ett bra sätt att införskaffa sig information om vad som händer i verksamheten. På årsmötet har varje medlem en röst och det är alltid några stående punkter som tas upp, bland annat val av styrelsefunktionärer och valberedning, ordförande håller en årsberättelse om verksamhetsåret som gått och verksamhetens budgetsituation redovisas. Mötet avslutas alltid med punkten övriga frågor där du som medlem kan ta upp frågor, funderingar eller synpunkter rörande verksamheten.
 

Arbetsgrupper

För att täcka olika behov av kompetens inom vissa områden i verksamheten utses på årsmötet olika arbetsgrupper. Just nu finns det cirka tio arbetsgrupper med olika ansvarsområden, bl.a. vaktmästerigruppen, IT och marknadsföringsgruppen och utemiljögruppen. Förhoppningen är att du som medlem medverkar i en grupp som du känner att du kan göra nytta i.
 

Arbetsdagar

Hittills har det hållits arbetsdagar en gång på våren och en gång på hösten på förskolan och nu hålls det även samtidigt arbetsdagar på skolan. Då samlas vi och fixar och står i med diverse saker som behövs göras, både inomhus och utomhus. Det kan vara saker som behöver lagas eller målas, tvättas, skuras, plantering av blommor eller buskar. Det finns alltid något för någon. Förutom att ta hand om vår verksamhet är arbetsdagarna ett tillfälle för föräldrar att lära känna varandra.

bottom of page