VILKA ÄR VI?

Föräldrakooperativet Värmskog är en ekonomisk förening som driver förskola och friskola i Värmskog.

1996 startades föräldrakooperativet förskolan av några dåvarande förskoleföräldrar. Vid vårterminens slut 2008 lade kommunen ner skolverksamheten på Liljenäs skola. År 2007 fick vi godkänt av skolverket att bedriva friskoleverksamhet ända till åk. 6. Idag bedrivs den kooperativa för- och grundskoleverksamheten i de lokaler som den kommunala verksamheten tidigare bedrivits, vid Liljenäs och Värmelns strand.

 

Det finns flera anledningar till varför vi föräldrar anser det viktigt med skolverksamhet i Värmskog. För många föräldrar är det viktigt att få möjlighet till insyn och möjlighet att kunna påverka verksamheten som man placerar sitt barn i.

En annan anledning är att resvägen till skolan inte blir så lång för barnen runt om i bygden. Vi tror också att en skolverksamhet är otroligt viktig för bygdens utveckling och framtid.

 

Möjlighet att påverka, engagemang och ansvarstagande

Till skillnad från kommunal för- och grundskoleverksamhet då kommunen är arbetsgivaren så är föräldrakooperativet en föreningsverksamhet sin till stor del bygger på medlemmarnas(föräldrarnas) egna engagemang och ansvarstagande. Detta innebär att det är vi medlemmar som är arbetsgivare och att du som förälder ges möjlighet att både medverka till och påverka utvecklingen av ditt barns skolverksamhet. I stadgarna står det att du som medlem är skyldig att i den omfattning årsmötet beslutar deltaga vid gemensamma aktivitetsdagar eller annat rörande verksamheten och/eller dess lokaler. Detta kan exempelvis innebär deltagande vid arbetsdagar vår/höst, aktivt deltagande i någon av arbetsgrupperna, hjälpa till med städning av lokaler om någon ordinarie personal är sjuk.

 

Vem kan bli medlem och vad kostar det?

Har man blivit beviljad intagning av sitt barn i förskolan eller fritids så är man som förälder automatiskt medlem i föreningen. För att var medlem krävs att man har barn i verksamheten. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Utöver detta så tillkommer en inkomstberäknad förskoleavgift för varje barn, kommunal maxtaxa tillämpas. Det är denna förskoleavgift som tillsammans med bidrag från kommunen som ska täcka föreningens driftsbudget. Varje medlem betalar för en heltidsplats för sitt barn. Medlemskapet är obligatoriskt så länge ditt barn går i förskoleverksamheten därefter övergår det till att vara frivilligt men vår förhoppning är givetvis att du som förälder fortsätter stötta föreningen och dess verksamhet även när ditt barn börjar grundskolan.
 

Års- och medlemsmöte

Du har som medlem rätt till insyn i verksamheten och dess drift. Du förväntas att medverka vid föreningens års- och medlemsmöten. Detta är ett bra sätt att införskaffa sig information om vad som händer i verksamheten. På årsmötet har varje medlem en röst och det är altid några stående punkter som tas upp, bland annat val av styrelsefunktionärer och valberedning, ordförande håller en årsberättelse om verksamhetsåret som gått och verksamhetens budgetsituation redovisas. Mötet avslutas alltid med punkten övriga frågor där du som medlem kan ta upp frågor, funderingar eller synpunkter rörande verksamheten.
 

Arbetsgrupper

För att täcka olika behov av kompetens inom vissa områden i verksamheten så utses på årsmötet olika arbetsgrupper. Just nu finns det cirka tio arbetsgrupper med olika ansvarsområden, bl.a. vaktmästerigruppen, IT och marknadsföringsgruppen och utemiljögruppen. Förhoppningen är att du som medlem medverkar i en grupp som du känner att du kan göra nytta i.
 

Arbetsdagar

Hittills har det hållits arbetsdagar en gång på våren och en gång på hösten på förskolan och nu hålls det även samtidigt arbetsdagar på skolan. Då samlas vi och fixar och står i med diverse saker som behövs göras, både inomhus och utomhus. Det kan vara saker som behöver lagas eller målas, tvättas, skuras, plantering av blommor eller buskar. Det finns alltid något för någon. Riktigt trevlig faktiskt!

© 2020 Värmskog Friskola