top of page

Lokal pedagogisk planering

 

Här kan Ni som vårdnashavare läsa mer om det vi gör i skolan. I en lokal pedagogisk planering, även kallad LPP, kan man läsa om varför vi jobbar med ett visst område, vilka delar ett område berör, hur vi jobbar med  arbetsområdet men även vilka kunskapskrav som testas och hur bedömningen kommer se ut.

 

 

 

 

 

 

Familjen har varit det första området vi har jobbat med i SO för åk 1-3 denna termin.

 

 

 

 

 

 

 

 

I ämnet svenska har eleverna i åk 3-5 arbetat med området sagor.

bottom of page